Вплив жорсткої води на побут та організм людини Жорсткість води обумовлена наявністю солей кальцію та магнію, що  випадають в осад при нагріванні. Одиницею виміру загальної жорсткості в воді є ммоль/л ( або  мг-экв./л),…